Om mmp-9

MMP-9 står for matrix metalloproteinase 9 og er et enzym som øker i mengde ved inflammasjon. Det ble opprinnelig også kalt gelatinase B, da man oppdaget at det kunne oppløse gelatin. MMP-9 produseres av stressede epitelceller på den okulære overflaten (1) og er altså både en biomarkør for inflammasjon samtidig som det bidrar til skade på øyets overflate ved å bryte ned vev og ødelegge tette celleforbindelser.

MMP-9 har vist seg å være tilstede i større mengder hos pasienter med tørre øyne, og i økende mengde hos pasienter med alvorlig tørre øyne.

Normale konsentrasjoner av MMP-9 i tårer varierer fra 3ng/l til 40ng/l. Inflammadry testen gir utslag på MMP-9 >40ng/l og indikerer derved inflammasjon.

Man har tidligere tenkt at hyperosmolaritet kan være en gull-standard for diagnosering av tørre øyne, men flere rapporterer variable resultater. (2) Sensitivitet for osmolaritet varierer fra 64% til 71% (3) og spesifisitet fra 73% til 92% (4). En utfordring med enkelte osmolaritetsmålinger er å fange opp tårer uten å stimulere økt tåresekresjon ved berøring. Dette er betraktninger som gjør at målinger av osmolaritet kan være mindre viktig enn å avklare om inflammasjon er tilstede eller ikke, og i hvilken grad inflammasjon forårsaker tegn og symptomer. Chotikavanich et al (5) har vist at MMP-9 nivået korrelerer med graden av symptomer hos tørre øyne pasienter, så vel som TBUT og kontrastsensitivitet.

Da både ciklosporin (6, 7) og kortikosteroider (8) fører til redusert produksjon av MMP-9 hos mennesker, kan et forhøyet MMP-9 nivå være en indikasjon for at disse pasientene responderer bra på anti-inflammatorisk behandling. Tilsvarende er det sannsynlig at et redusert MMP-9 nivå kan gi en forbedret okulær overflate og reduserte symptomer.

På samme måte som tørre øyne og økt forekomst av MMP-9 gir skade på øyets overflate, gir også allergisk konjunktivitt en økt produksjon av MMP-9. Overflate skade i kornealt og bulbært epitel kan delvis skyldes produksjon av proteinaser, hvor MMP-9 er en av mange. En reduksjon av MMP-9 nivå kan derfor være et tegn på at øyet responderer på adekvat behandling for allergi.

Andre okulære tilstander som kan skade øyets overflate, som for eksempel fungal keratitt, øyeskader, og avansert keratokonus kan også gi økt MMP-9 som følge av inflammasjon.

Referanser:

  1. Corrales RM, Stern ME, De Paiva CS, et al. Desiccating stress stimulates expression of matrix metalloproteinases by the corneal epithelium. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47: 3293-3302.
  2. Li M, Du C, Zhu D. Variation of tear osmolarity and its relation to tear meniscus volume over office hours. Presented at: 2011 Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Conference; May 3, 2011. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2361159
  3. TearLab performance testing summary. 510(k) Summary; Section VI. 2009. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf8/K083184.pdf Aksessert 22 september, 2019
  4. Lemp MA, Bron AJ, Baudouin C, et al. Tear osmolarity in the diagnosis and management of dry eye disease. Am J Ophthalmol. 2011;151:792-798.e1.
  5. Chotikavanich S, de Paiva CS, Li de Q, et al. Production and activity of matrix metalloproteinase-9 on the ocular surface increase in dysfunctional tear syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009;50:3203-3209.
  6. Gürdal C, Genç I, Saraç O, et al. Topical cyclosporine in thyroid orbitopathy-related dry eye: clinical findings, conjunctival epithelial apoptosis, and MMP-9 expression. Curr Eye Res. 2010;35:771-777.
  7. Pflugfelder SC, De Paiva CS, Villarreal AL, et al. Effects of sequential artificial tear and cyclosporine emulsion therapy on conjunctival goblet cell density and transforming growth factor-beta2 production. Cornea. 2008;27:64-69.
  8. Avunduk AM, Avunduk MC, Varnell ED, et al. The comparison of efficacies of topical corticosteroids and nonsteroidal anti-inflammatory drops on dry eye patients: a clinical and immunocytochemical study. Am J Ophthalmol. 2003;136:593-602.Optiker Holt AS, Alle rettigheter forbeholdt 2019
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!