Inflammasjon og tørre øyne

Tørre øyne er et stort og viktig fagområde innen optometri. Vi har brukt mye tid og ressurser på å finne gode undersøkelses og behandlingsmetoder for våre pasienter med tørre øyne.

På flere konferanser har vi lagt merke til at det i mange andre land er naturlig å måle MMP-9 nivået som en del av utredningen av tørre øyne. Nå når flere ulike anti-inflammatoriske og immunosuppressive medisiner er tilgjengelig for behandling av tørre øyne er det logisk og naturlig at graden av inflammasjon bør måles.

I den internasjonale konsensus rapporten om utredning og behandling av tørre øyne, DEWS 2 (2017) er også måling av MMP-9 nivå en anbefalt metode. Et forhøyet MMP-9 nivå indikerer inflammasjon, og mange pasienter med tørre øyne utvikler inflammasjon. Det er viktig å være klar over at et slikt forhøyet MMP-9 nivå ikke er selektivt for pasienter med tørre øyne. MMP-9 måling må derfor brukes sammen med andre tørre øyne tester som til sammen gir et godt grunnlag for diagnose og alvorlighetsgrad. Inflammasjon kan oppstå hos pasienter med tørre øyne, også i tilfeller hvor det ikke kan observeres skade på den okulære overflate ved bruk av vitale farger som fluoresin eller lissamine green.

Dersom en pasient med tørre øyne har inflammasjon, må det ofte settes i gang flere tiltak for å redusere plager og for at inflammasjonen skal opphøre. Et alternativ er å behandle med anti-inflammatorisk topikal medisin, og det finnes i dag mange ulike typer på markedet, som for eksempel Softacort (kortikosteroid) og Ikervis (ciklosporin). Det er derfor viktig at pasienter som ikke oppnår gode resultater med tradisjonell behandling for tørre øyne blir henvist videre til spesialist for å bli vurdert med hensyn på å sette i gang anti-inflammatorisk behandling.

Inflammadry hjelper deg både til å lage en bedre behandlingsplan og til å oppnå gode resultater, men også til å identifisere hvilke pasienter som kan få sin livssituasjon ytterligere forbedret gjennom moderne medisinering for tørre øyne.

Referanser

  1. DEWS 2, 2017, Diagnostic Methodology Report https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1542012417301106
  2. Kaufmann, H E, 2013. The Practical Detection of MMP-9 Diagnoses Ocular Surface Disease and May Help Prevent Its Complications
Optiker Holt AS, Alle rettigheter forbeholdt 2019
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!